Hipoterapia

Zapraszamy na zajęcia z hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej (jazda konna dla osób niepełnosprawnych) do ośrodka jazdy konnej Ranczo na Widoku w Kętach.

Zajęcia prowadzone przez instruktora hipoterapii oraz jazdy konnej z wieloletnim stażem, na doświadczonym koniu terapeucie rasy fiordzkiej.
Zajęcia w razie niepogody odbywają się na krytej ujeżdżalni, co pozwala na nieprzerwane korzystanie z terapii.

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, społecznym.

Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobe czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści płynące z hipoterapii.

Wskazania do hipoterapii:

 •  MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce)
 •  Stany po urazach czaszkowo - mózgowych
 •  Minimalne uszkodzenia mózgu
 •  Upośledzenie widzenia, ślepota.
 •  Choroby mięśni (min. 3 w skali Lovetta)
 •  Wady postawy
 •  Skolioza (do 20° według Cobba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych)
 •  Stany po amputacjach i wady rozwojowe kończyn.
 •  Zespoły genetyczne np. Zaspół Downa
 •  Przepuklina oponowo-rdzeniowa
 •  Zespoły psychologiczne, zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
 •  Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.
 •  Stwardnienie rozsiane
 •  Uzależnienia
 •  Patologie społeczne
 •  Choroby i zaburzenia psychiczne np. Depresja.
 •  ADHD

Ranczo na Widoku 
ul.Widok 30, Kęty
http://www.ranczonawidoku.pl

Więcej informacji pod nr telefonu:
tel: 505-676-635

<- powrót